Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home

Beste bezoeker,

Welkom en dank voor de belangstelling die u toont voor mijn website.

Langs deze weg hoop ik u te informeren over mijn werkzaamheden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de gemeenteraad van Poperinge. 

Hebt u opmerkingen over de website, verzuchtingen die u kwijt wilt in verband met de nationale of lokale politiek, pijnpunten die u aangekaart wilt zien in het federaal Parlement of suggesties naar de overheid toe, aarzelt u dan niet mij te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Sabien

Nieuws

 • 27 april 2017 - Belgian Beer Club ontvangt BIVV

   Belgian Beer Club ontvangt BIVV De Belgian Beer Club werd opgericht in de schoot van de federatie 'Belgische Brouwers" en bestaat uit politici uit alle parlementen. De Club komt twee keer per jaar samen in één van de parlementen. Als voorzitter van de Belgian Beer Club mocht Sabien vandaag in de Kamer mevrouw Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder van het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid), ontvangen. Ze had het vooral over de BOB-campagnes. Een kort verslagje.
  Lees meer
 • 25 april 2017 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 24 april 2017

  Na de behandeling van de 31 agendapunten, kwamen nog twee vragen van Open Vld aan bod. Raadslid Johan Lefever vroeg om belastingen voor singles aan te passen en te verminderen. Raadslid Marie-Claire Tylleman vroeg aandacht voor parkerende vrachtwagens langs de Poperingse ring nu de parking Callicannes tijdelijk is afgesloten. Wat de agenda zelf betreft, stemde Open Vld tegen de nieuwe leegstands-en verkrottingsbelasting. De bouw van het nieuwe dierenasiel, een item dat vanuit de fractie van Open Vld al meerdere keren op de agenda werd geplaatst, wordt uiteraard toegejuicht.
  Lees meer
 • 20 april 2017 - Sabien verwelkomt minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo op de vergadering van de Parlementairen voor de 2030 Agenda

   Sabien verwelkomt minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo op de vergadering van de Parlementairen voor de 2030 Agenda Als voorzitter van de Parlementairen voor de 2030 Agenda mocht Sabien vandaag onder meer de minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo verwelkomen. Hij kwam toelichting geven bij het initiatief 'She Decides', dat een antwoord wil bieden op de financieringskloof voor gezinsplanning en vrouwenrechten. Mevrouw Sietske Steneker, van het VN Bevolkingsfonds UNFPA, verschafte meer informatie over de stopzetting van de financiële steun van de VS aan UNFPA.
  Lees meer