Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home

Beste bezoeker,

Welkom en dank voor de belangstelling die u toont voor mijn website.

Langs deze weg hoop ik u te informeren over mijn werkzaamheden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de gemeenteraad van Poperinge. 

Hebt u opmerkingen over de website, verzuchtingen die u kwijt wilt in verband met de nationale of lokale politiek, pijnpunten die u aangekaart wilt zien in het federaal Parlement of suggesties naar de overheid toe, aarzelt u dan niet mij te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Sabien

Nieuws

 • 24 mei 2017 - Infrabel voorziet extra budget voor comfortabelere perrons

  De Raad van Bestuur van Infrabel heeft meer budget voorzien voor hogere, comfortabelere perrons. "Dat is heugelijk nieuws", reageren Sabien en collega Inez De Coninck (N-VA). In totaal gaat Infrabel de komende jaren 25 miljoen euro extra investeren in de perrons.
  Lees meer
 • 24 mei 2017 - Groen licht voor verkoop douanesite Callicannes

  Sinds 2013 beschikt het federaal aankoopcomité van de FOD Financiën over een verkoopmandaat voor de douanegebouwen op de site Callicannes. Nu ook de Vlaamse dienst 'vastgoedtransacties' sinds kort over een verkoopmandaat voor de omliggende percelen beschikt, kan de gezamenlijke verkoop eindelijk worden georganiseerd. Dat liet minister Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor de Regie der Gebouwen, vanmorgen weten in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 23 mei 2017 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 mei 2017

  Omstreeks 22u15 werd de gemeenteraad, die 22 agendapunten telde, gisteravond beëindigd. Sabien vroeg namens Open Vld naar de motivatie voor de opmaak van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. De verordening is een bundeling (65 artikels) van bouwvoorschriften op het volledige grondgebied van Poperinge. Een volgende stap is nu de organisatie van een openbaar onderzoek. Elke burger kan het dossier gaan inkijken op de dienst en desgevallend bezwaar indienen.
  Lees meer