Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home

Beste bezoeker,

Welkom en dank voor de belangstelling die u toont voor mijn website.

Langs deze weg hoop ik u te informeren over mijn werkzaamheden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de gemeenteraad van Poperinge. 

Hebt u opmerkingen over de website, verzuchtingen die u kwijt wilt in verband met de nationale of lokale politiek, pijnpunten die u aangekaart wilt zien in het federaal Parlement of suggesties naar de overheid toe, aarzelt u dan niet mij te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Sabien

Nieuws

 • 22 juli 2017 - Na de lokale "buurtinformatienetwerken": het nationale "retail informatienetwerk"

  Binnenkort kunnen winkeliers informatie over diefstallen op een beperkt toegankelijke website plaatsen, een "Retail Information Network (RIN)". Zo kunnen andere betrokken partijen, die een toegangscode hebben, die informatie snel consulteren en patronen/bendes detecteren. Het is alleen nog wachten op een beslissing van de privacycommissie. Dat bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Sabien, die ook tevreden is dat er een verbeterde versie van Police-On-Web aankomt.
  Lees meer
 • 21 juli 2017 - Sabien verstevigt Belgische voortrekkersrol op vlak van seksuele vrouwenrechten

  De Kamer neemt vandaag een resolutie aan van Sabien, waarin ze oproept om de Agenda 2030-doelstellingen op vlak van seksuele vrouwenrechten wereldwijd uit te voeren. "België is dankzij minister De Croo een grote voortrekker van vrouwenrechten in ontwikkelingslanden. We moeten deze positie nog verstevigen."
  Lees meer
 • 16 juli 2017 - Ook privé-camera's worden aangesloten op nationaal cameraschild

  De nieuwe camerawet voorziet onder andere in de aansluiting van privécamera's op de servers van de politiediensten, weliswaar alleen voor plaatsen waar dat om veiligheidsredenen gerechtvaardigd is. Die beperking kwam er na een advies van de privacycommissie. De tekst van de nieuwe wet wordt eerstdaags afgerond om hem in tweede lezing voor te leggen aan de ministerraad. Sabien vroeg een stand van zaken op bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die ook meegaf hoever het staat met het nationaal cameraschild.
  Lees meer