Nationaal


 • 23 mei 2018 - Herstelexamens na rijverbod enkel voor voertuig waarmee overtreding werd begaan

  De rechter kan voortaan het herstel van het recht tot sturen alleen afhankelijk maken van het slagen voor het herstelexamen voor de categorie van voertuigen waarmee de overtreding, die aanleiding heeft gegeven tot verval, werd begaan. De Kamercommissie Infrastructuur keurde daarover vanmiddag een wetsvoorstel van Sabien goed.
  Lees meer
 • 18 mei 2018 - Aantal onderschepte transmigranten daalt door privé-bewaking

  Tijdens de eerste maanden van dit jaar is er een daling op te merken in het aantal opgepakte transmigranten. Dat is te wijten aan het toezicht van de privé-bewakingsfirma's. Dat stelde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in zijn antwoord in de bevoegde Kamercommissie op vragen van Sabien en collega Brecht Vermeulen. "Een centraal afhandelingscentrum lijkt niet voor meteen te zijn, maar het resultaat is belangrijker dan het instrument."
  Lees meer
 • 10 mei 2018 - Sabien present op seminarie over de problematiek van onveilige bevallingen en fistels in het Zuiden

   Sabien present op seminarie over de problematiek van onveilige bevallingen en fistels in het Zuiden Als ondervoorzitster van de 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' woonde Sabien - in aanloop naar Moederdag (13 mei) - een seminarie bij over de problematiek van onveilige bevallingen en fistels in het Zuiden. Een verslagje.
  Lees meer
 • 01 mei 2018 - Vanaf 1 september 2018: Eindelijk baas over je erfenis

  De wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht treedt op 1 september 2018 in werking, binnen exact vier maanden dus. Sabiens collega, Carina Van Cauter, loodste de modernisering door de commissie Justitie: "Ons erfrecht dateerde nog uit de tijd van Napoleon, ging uit van onveranderlijke gezinssituaties en liet bijzonder weinig vrijheid. Met deze hervorming wordt het erfrecht aangepast aan de samenleving en gezinnen van vandaag. We geven mensen eindelijk de vrijheid om te doen met hun erfenis wat ze willen."
  Lees meer
 • 26 april 2018 - "Minderjarige vluchtelingen moeten beter worden beschermd"

  Deze week kaartte Europarlementslid Hilde Vautmans het lot aan van de 618 niet begeleide minderjarige vluchtelingen die vorig jaar in ons land verdwenen. Sabien ondervroeg bevoegd staatssecretaris Francken over de bescherming die aan deze kwetsbare jongeren wordt geboden.
  Lees meer
 • 17 april 2018 - Opbrengst btw advocaten blijft stijgen tot ruim 135 miljoen euro in 2017

  Sinds 1 januari 2014 moeten advocaten 21% btw rekenen op hun prestaties. Sabien vroeg aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) naar de jaarlijkse opbrengst voor de Belgische schatkist. Aanvankelijk werd voorspeld dat dit per jaar 89 miljoen euro zou opleveren. Een grove onderschatting, zo blijkt uit het antwoord van de minister. En de opbrengst blijft jaar na jaar stijgen, tot ruim 135 miljoen euro vorig jaar.
  Lees meer
 • 11 april 2018 - 90.000-tal stookoliepremies toegekend in 2016 ten belope van 16 miljoen euro

  In 2016 werden 89.898 stookoliepremies toegekend ten belope van 16.077.772 euro. Het jaar daarvoor waren dat 96.488 premies, die een bedrag van 17.939.579 euro vertegenwoordigden. Dat antwoordde minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) op een parlementaire vraag van Sabien, die hem ook vroeg of er wordt gewerkt aan extra extra mogelijkheden voor de OCMW's om het vermogen van de aanvragers te kunnen onderzoeken.
  Lees meer
 • 06 april 2018 - Wetsvoorstel: meer rechten voor plusouders

  Sabien dient een wetsvoorstel in dat het moet mogelijk maken om stief- of plusouders een medebeslissingsrecht te geven over minderjarige kinderen. "Vele kinderen groeien vandaag op in een nieuw samengesteld gezin waarbij een plusouder mee voor hun opvoeding zorgt. Deze plusouders hebben vandaag echter geen enkel recht. Anno 2018 moet dat wel mogelijk zijn als daar overeenstemming over is tussen de twee juridische ouders en de plusouder."
  Lees meer
 • 01 april 2018 - Kamer zet licht op groen voor administratieve geldboetes bij het spoor

  Wangedrag op het spoor (bijvoorbeeld zwartrijden, vandalisme of spoorlopen) kan voortaan worden bestraft met administratieve boetes tot 300 euro. Niks te vroeg, want uit cijfers, die Sabien recentelijk opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR), blijkt dat de NMBS 300 miljoen euro aan onbetaalde boetes uit de periode 2012-2016 heeft openstaan.
  Lees meer
 • 28 maart 2018 - Voorstel tot debat over de discriminatie van holebi's weerhouden

   Voorstel tot debat over de discriminatie van holebi's weerhouden Als lid van de Belgische groep van de InterParlementaire Unie (IPU), de wereldorganisatie van de nationale parlementen, was ik de afgelopen twee dagen in Genève. Daar werd mijn voorstel aanvaard (31 stemmen pro en 24 contra) om voor de eerste keer in het 130-jarig bestaan van de IPU op wereldschaal een debat te houden over de discriminatie van holebi's. Op mondiaal vlak is er immers nog veel werk aan de winkel op dat gebied!
  Lees meer