Nationaal


 • 15 december 2015 - Minister Jambon gaat in op Sabiens vraag om ook privé-camera's op te nemen in cameraschild

  Minister Jambon antwoordde in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken positief op Sabiens vraag om -naast de reeds bestaande 'slimme camera's- ook camera's op semi-publieke plaatsen (bv. parkings van bedrijventerreinen) op te nemen in een provinciale of nationale server. Een cameraschild, dat al in West-Vlaanderen bestaat en er zijn vruchten afwerpt in de strijd tegen onder andere grenscriminaliteit, op nationaal niveau kan rondtrekkende criminelen efficiënt opsporen.
  Lees meer
 • 13 december 2015 - Vorig jaar 11 doden bij 47 ongevallen aan spoorwegovergangen

  Vorig jaar vielen 11 doden te betreuren bij 47 ongevallen aan spoorwegovergangen, in 2013 waren dat er 7 bij 43 ongevallen en 13 bij 52 ongevallen in 2012. Het aantal overwegen gaat in dalende lijn: van 1.857 in 2012 over 1.848 in 2013 tot 1.818 in 2014. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) op een parlementaire vraag van Sabien, die ook nog vernam dat vorig jaar 7,91 miljoen euro werd besteed aan de afschaffing van overwegen; tijdens het eerste semester van 2015 werden zeven overwegen afgeschaft en werd één overweg buiten dienst gesteld.
  Lees meer
 • 12 december 2015 - Sabien present op congres "Mensen sterker maken in veranderende tijden"

   Sabien present op congres Vandaag hield Open Vld haar themacongres "Mensen sterker maken in veranderende tijden" in Technopolis in Mechelen. De liberalen stemden er over stellingen die leden en niet-leden in de maanden daarvoor naar voren brachten. Voorzitter Gwendolyn Rutten sloot af met een schitterende speech (alle info op de website van Open Vld). Sabien liep er ook schepenen Ann Degroote en Bert Verhaeghe uit Wervik tegen het lijf.
  Lees meer
 • 10 december 2015 - Sabien hekelt wereldvreemde houding van spoorbonden

  Nadat hun achterban de ontwerp-cao had verworpen, dienden de spoorbonden gisteravond een stakingsaanzegging in voor vijf dagen in januari. Sabien reageerde vanmiddag in de Kamer: "Het betrof een redelijk akkoord dat de productiviteit van de NMBS moet opkrikken. Vijf dagen staken is buitenproportioneel. We moeten nu werk maken van een gegarandeerde dienstverlening."
  Lees meer
 • 09 december 2015 - Intrafamiliaal geweld blijft prioriteit in Nationaal Veiligheidsplan

  Geweldcriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie (met inbegrip van intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en kindermisbruik) is één van de tien prioriteiten van de kadernota, waarover de Nationale Veiligheidsraad een positief advies heeft uitgebracht. Dat gaf minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon vanmiddag mee in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien. Eerder dit jaar ontstond heel wat commotie over het al dan niet verder een prioriteit blijven van intrafamiliaal geweld in het Nationaal Veiligheidsplan.
  Lees meer
 • 07 december 2015 - Treinen vergeten wel eens te stoppen of vertrekken in de verkeerde richting

  Elk jaar rijden ongeveer 100 treinen een voorziene halte voorbij. De NMBS krijgt hierover jaarlijks een 200-tal klachten, die leiden tot compensaties van in totaal ruim 1.000 euro. Daarnaast vertrekken er elk jaar ook een 30-tal treinen in de verkeerde richting. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 05 december 2015 - Woning onbewoonbaar verklaard? Geen inschrijving in bevolkingsregister

  Samen met collega Katja Gabriëls dient Sabien een wetsvoorstel in dat een duidelijk verbod tot inschrijving in het bevolkingsregister invoert als een woning onbewoonbaar is verklaard. Het wetsvoorstel beschermt de burger, verhelpt aan de onduidelijkheid rond de 'voorlopige' inschrijving en sluit aan bij het voornemen van de regering om een prioriteit te maken van de bestrijding van sociale, fiscale en domiciliefraude.
  Lees meer
 • 03 december 2015 - Bijna 7.000 burgers geven input over Verkeersveiligheid

  "Bijna 7.000 burgers reageerden op mijn oproep, die ik op 20 oktober lanceerde, om via de website sgvv2015.be voorstellen te doen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren." Dat gaf minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) gisteren mee in haar antwoord in de Kamercommissie Infrastructuur op een vraag van Sabien hierover. Op 15 december vindt er een nieuwe Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid plaats, een opvolger van de editie uit 2011.
  Lees meer
 • 26 november 2015 - Sabien present op actie van de 'Parlementairen voor Agenda 2030' n.a.v. Wereldaidsdag

   Sabien present op actie van de 'Parlementairen voor Agenda 2030' n.a.v. Wereldaidsdag Als ondervoorzitter van de 'Parlementairen voor Agenda 2030' woonde Sabien vanmiddag in het Peristilium van de Kamer de sensibiliseringsactie bij n.a.v. Wereldaidsdag op 1 december as. In aanwezigheid van enkele collega-parlementsleden en minister van Volksgezondheid Maggie De Block werd een 3,5 meter groot rood lint met bloemen gedecoreerd. Het rode lintje is het internationale symbool voor solidariteit (met mensen met hiv).
  Lees meer
 • 24 november 2015 - Gilles loopt dagje stage bij Sabien

   Gilles loopt dagje stage bij Sabien Gilles Hiele, student Rechten aan de KU Leuven, beleefde vandaag een kijkstage in het spoor van Sabien. Lees hier zijn verslagje. Gezien in heel wat commissies de bespreking van de beleidsnota's voor volgend jaar geagendeerd stonden, kon Gilles proeven van verschillende thema's. Over de middag stond de Raad van Bestuur van de Liberale Vrouwen op de agenda. Lees hier Gilles' verslagje.
  Lees meer