Nationaal


 • 07 mei 2015 - Sabien present op actie 'Moederschap is geen kinderspel'

   Sabien present op actie 'Moederschap is geen kinderspel' Als vicevoorzitster van de 'Parlementairen voor de Milleniumdoelstellingen' nam Sabien vanmiddag ook het woord tijdens de actie 'Moederschap is geen kinderspel'. Zwangerschaps- en bevallingscomplicaties behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken voor tieners in ontwikkelingslanden. Dat verdient onze blijvende aandacht.
  Lees meer
 • 30 april 2015 - "Strijd tegen intrafamiliaal geweld niet verminderen"

  Sabien pleitte er vanmiddag in de Kamer voor dat politie, justitie en politiek de strijd tegen het intrafamiliaal geweld moeten versterken.
  Lees meer
 • 28 april 2015 - Politie krijgt jaarlijks ruim 100.000 kwaadwillige oproepen

  "Jaarlijks krijgt de politie ruim 100.000 kwaadwillige oproepen. Binnenkort zullen zogenaamde 'storende bellers', die bewust meermaals nodeloos bellen, na een waarschuwing worden afgesloten. Dat zal binnen een bepaalde termijn gebeuren en voor een bepaalde duur. Een goede zaak", zegt Sabien, die een en ander afleidt uit antwoorden van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op haar parlementaire vragen hierover.
  Lees meer
 • 17 april 2015 - Steeds meer vraag naar begeleiding om te stoppen met roken

  Het aantal aanvragen voor terugbetaling van een consultatie bij een tabakoloog is in drie jaar tijd met de helft toegenomen, van 25.678 in 2010 tot 38.335 in 2013. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Sabien. Het totaalbedrag aan terugbetalingen steeg in die periode van 610.628 euro tot 910.852 euro.
  Lees meer
 • 13 april 2015 - Aantal agressiegevallen tegen spoorpersoneel blijft dalen

  Het aantal gevallen van agressie tegen personeel van de NMBS blijft dalen: van 1.363 in 2012 over 1.276 in 2013 tot 962 van januari tot en met september 2014. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 09 april 2015 - Open Vld wil anonimiteit politieagenten kunnen beschermen in geval van klacht

  Sabien dient, samen met collega Carina Van Cauter, een wetsvoorstel in dat de onderzoeksrechter de mogelijkheid geeft om op bepaalde voorwaarden de anonimiteit van gerechtelijke politieambtenaren te beschermen in geval van een klacht tegen hen. Hiermee willen ze eventuele represailles vermijden tegen agenten en hun naasten.
  Lees meer
 • 08 april 2015 - "Wetgeving over wettelijke samenwoning vereenvoudigen"

  Het aantal wettelijke samenwonenden neemt ieder jaar toe. Dat blijkt uit cijfers die Sabien opvroeg bij Binnenlandse Zaken. Sabien pleit voor een vereenvoudiging van de wetgeving over wettelijke samenwoning en heeft daartoe twee wetsvoorstellen ingediend.
  Lees meer
 • 06 april 2015 - Openbare dronkenschap: ruim 800 veroordelingen en bijna 20.000 processen-verbaal in 2012

  In 2012 werden 806 veroordelingen uitgesproken voor openbare dronkenschap. Dat blijkt uit cijfers die Sabien opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij kon alleen het cijfer voor dat jaar geven. Uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) blijkt dan weer dat de politie in datzelfde jaar 19.985 processen-verbaal opmaakte voor openbare dronkenschap.
  Lees meer
 • 02 april 2015 - Lokale politiezones moeten beloofde middelen krijgen

  "De betaling van de achterstallige dotaties uit het Verkeersveiligheidsfonds aan de lokale politiezones voor de periode 2011-2013 zal gebeuren volgens de verdeelsleutels voorzien in het KB van 30 december 2014. Het saldo 2010 zal worden betaald in 2015, het saldo 2011 in 2016, enz." Dat antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op 18 maart 2015 op een vraag van Sabien, die hiermee reageert op de vrees, die de VVSG vanmorgen formuleerde, dat de federale overheid van plan zou zijn om de verdelingscriteria te wijzigen ten voordele van de federale politie waardoor de lokale politiezones 18,2 miljoen euro minder zouden ontvangen.
  Lees meer
 • 02 april 2015 - Sabien voor IPU naar Vietnam

   Sabien voor IPU naar Vietnam De Interparlementaire Unie (IPU) is de wereldorganisatie van de nationale parlementen. Sinds deze legislatuur is Sabien lid van de Belgische groep. In dit kader trok ze eind maart naar Vietnam.
  Lees meer