Nationaal


 • 06 februari 2014 - Nieuwe CEO van Belgacom, Dominique Leroy, maakt intrede in het parlement

  Op 21 maart maakt de nieuwe CEO van Belgacom, Dominique Leroy, haar intrede in het parlement. Dat meldt Sabien als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Sabien zal dan ook haar wetsvoorstel op tafel leggen om het wettelijk verplicht meerderheidsaandeelhouderschap in Belgacom en bpost af te schaffen. Vanmiddag ondervroeg Sabien tijdens de plenaire zitting minister van Overheidsbedrijven Labille over de loondiscussie. Op 21 maart zal de voorzitter van de Raad van Bestuur, Stefaan De Clerck, toelichting geven bij het contract van Leroy.
  Lees meer
 • 01 februari 2014 - Ouders vechten verblijfsregeling van kinderen steeds vaker uit voor de rechter

  In vijf jaar tijd steeg het aantal zaken over de toekenning van het ouderlijk gezag met bijna de helft bij de jeugdrechtbanken: van 13.217 in 2006 tot 19.255 in 2012. Die zaken namen in 2012 al 80% van de werklast van de jeugdrechters voor hun rekening, want in dat jaar waren er 27.081 gevonniste burgerrechtelijke zaken bij de jeugdrechtbanken. Dat blijkt uit cijfers die Sabien opvroeg bij minister van Justitie Annemie Turtelboom en haar voorgangers.
  Lees meer
 • 31 januari 2014 - Sabien: "In het verkeersveiligheidsbeleid zijn alle schakels in de ketting belangrijk."

  Gisteren werd tijdens de plenaire zitting van de Kamer een wetsontwerp van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet besproken, dat een aantal wijzigingen aan de verkeerswetgeving aanbrengt. Lees hier de tussenkomst van Sabien, waarin ze benadrukte dat duidelijke verkeersregels en een grotere pak- en strafkans belangrijker zijn dan de boetebedragen. Sabien pleitte er ook voor om de opbrengst van verkeersboetes volledig te gebruiken voor projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid.
  Lees meer
 • 15 januari 2014 - Parket klasseert Fyra-dossier zonder gevolg

  Op basis van de brief van 3 juni 2013 van de toenmalige CEO van de NMBS, Marc Descheemaecker, aan het parket werd een opsporingsonderzoek opgestart rond het Fyra-dossier, maar het werd inmiddels zonder gevolg geklasseerd. Dat heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom vanmiddag verklaard in de bevoegde Kamercommissie op vragen van onder andere Sabien.
  Lees meer
 • 14 januari 2014 - Debat in Kamercommissie Infrastructuur over neutraliteit van internetnetwerken

  Na de hoorzittingen vond er vandaag in de Kamercommissie Infrastructuur een afsluitend debat plaats over de hangende wetsvoorstellen over netneutraliteit. Er bleek geen meerderheid achter de wetsvoorstellen te staan. Lees hier het standpunt van Open Vld.
  Lees meer
 • 10 januari 2014 - Sabien: "Tijd voor een debat over de privatisering van beursgenoteerde overheidsbedrijven"

  In de plenaire zitting van de Kamer gisteren heel wat vragen aan de premier over het vertrek van CEO Johnny Thijs bij bpost. Sabien kwam tussen voor Open Vld en lanceerde in haar repliek het wetsvoorstel tot privatisering van beursgenoteerde overheidsbedrijven.
  Lees meer
 • 09 januari 2014 - Elektronisch toezicht als autonome straf

  De Kamer keurt vandaag het wetsvoorstel van Sabien en collega Carina Van Cauter goed dat het elektronisch toezicht als autonome straf invoert. "De enkelband wordt zo een volwaardige straf, net zoals een gevangenis- of werkstraf. Een 21ste eeuws alternatief dat bovendien een vlottere re-integratie in de samenleving bewerkstelligt, goedkoper is en overbevolking verder zal doen teruglopen", zegt Sabien.
  Lees meer
 • 06 januari 2014 - Invoering rode landbouwnummerplaat bemoeilijkt overdracht van tractoren binnen families

  Wanneer in het verleden kinderen het landbouwbedrijf van hun ouders overnamen, volstond een eenvoudige melding aan de DIV voor de overname van de tractoren. Sinds de invoering van de rode landbouwnummerplaat ligt dat een pak moeilijker. Sabien vroeg staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet, die het probleem erkent, om de regels aan te passen.
  Lees meer
 • 02 januari 2014 - Aantal werkstraffen opnieuw in stijgende lijn

  In 2012 werden in ons land 9.565 werkstraffen uitgesproken. Daarmee gaat het aantal werkstraffen weer in stijgende lijn na een dipje in 2011, toen er 9.306 dergelijke alternatieve straffen werden opgelegd. In 2010 ging het nog om 10.530 werkstraffen en 10.108 in 2009 en 2008. De cijfers staan in het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 21 december 2013 - Jaarlijks 140 veroordelingen voor doodslag en 54 voor moord

  Jaarlijks zijn er in ons land gemiddeld 140 veroordelingen voor doodslag en 54 voor moord. Dat blijkt uit cijfers, die Sabien opvroeg bij minister van Justitie Annemie Turtelboom. De cijfers beslaan de periode 2000-2011, waarin er in totaal 1.536 veroordelingen voor doodslag waren en 589 voor moord.
  Lees meer