Nationaal


 • 20 maart 2015 - Minister steunt Sabiens vraag naar promotie fiscale bemiddelingsdienst

  In zijn antwoord op onder andere Sabiens vraag over de fiscale bemiddelingsdienst onderschreef minister van Financiën Johan Van Overtveldt deze week in de bevoegde Kamercommissie het pleidooi om de dienst beter te promoten bij belastingplichtigen. Sabiens collega's, Kamerleden Carina Van Cauter en Luk Van Biesen, hebben dan weer een wetsvoorstel ingediend dat de fiscus verplicht de uitkomst van een fiscale bemiddelingsprocedure af te wachten vooraleer het geschil zelf te beslechten.
  Lees meer
 • 17 maart 2015 - Aangifte levensloos kind mogelijk maken vanaf 12 weken

  Sabien wil de ouders van een doodgeboren kind de keuze geven een aangifte te doen vanaf 12 weken zwangerschap. Vandaag gebeurt dit pas vanaf 26 weken. Naast de voornaam moet in het attest ook de achternaam kunnen worden opgenomen. Sabien, wiens wetsvoorstel donderdag opnieuw in overweging wordt genomen in de Kamer, wil hiermee de ouders ondersteunen bij het verwerkingsproces. De kwestie komt morgen ook ter sprake in de Kamercommissie Justitie.
  Lees meer
 • 15 maart 2015 - Opnieuw meer inbreuken op gordeldracht

  De politie stelt opnieuw meer overtredingen vast voor het niet dragen van de veiligheidsgordel in de auto of het niet gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem. In het eerste semester van 2014 werden er dagelijks gemiddeld 308 boetes uitgeschreven. In 2013 en 2012 waren dat er elke dag gemiddeld 273 respectievelijk en 236. De jaren daarvoor lag dat aantal gemiddeld ook boven de 300. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en voormalig staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) op schriftelijke vragen van Sabien.
  Lees meer
 • 05 maart 2015 - Elke dag 50-tal Belgen betrapt op openbare dronkenschap

  De politie maakt dagelijks gemiddeld 50 processen-verbaal op voor openbare dronkenschap. Dat leidt Sabien af uit cijfers voor de jaren 2008 tot en met 2013, die ze via schriftelijke vragen opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en zijn voorganger Joëlle Milquet.
  Lees meer
 • 26 februari 2015 - Maak pesten overal strafbaar

  Deze week werd in de Kamercommissie Justitie beslist om hoorzittingen te organiseren over het wetsvoorstel van Sabien en collega Carina Van Cauter om pesten algemeen strafbaar te maken. Bovendien moeten ook andere personen dan het slachtoffer zelf klacht kunnen indienen.
  Lees meer
 • 25 februari 2015 - Galant overweegt vereenvoudiging alcoholslot

  Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) overweegt een eenvoudigere toepassing van het alcoholslot. Dat antwoordde ze vanmiddag in de Kamercommissie Infrastructuur op vragen van Sabien en collega Daphné Dumery (N-VA). Ze verwees naar Nederland, waar vanaf 1,3 promille automatisch een alcoholslot wordt opgelegd.
  Lees meer
 • 23 februari 2015 - Hoorzitting over Sabiens wetsvoorstel dat meer keuzemogelijkheden inzake zaadcel- en eiceldonatie voorziet

  Morgen vindt in de Kamercommissie Volksgezondheid een hoorzitting plaats over Sabiens wetsvoorstel dat meer keuzemogelijkheden inzake zaadcel- en eiceldonatie voorziet. Nu zijn spermadonoren in de regel anoniem. Maar Sabien wil meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor wensouders én donoren.
  Lees meer
 • 20 februari 2015 - In drie jaar tijd bijna 100 zelfdodingen en zelfmoordpogingen in politiebureaus

  Van 2011 tot en met 2013 zijn in ons land in totaal 44 zelfmoorden en 49 zelfmoordpogingen geregistreerd in politiebureaus. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Sabien. Toch worden al heel wat preventieve maatregelen genomen.
  Lees meer
 • 16 februari 2015 - Tijdelijk rijverbod: minder wegens alcohol, meer door drugs

  Tussen 2008 en 2013 daalde het aantal tijdelijke rijverboden wegens alcoholintoxicatie licht van 45.500 tot 42.954, een vermindering met 5%. Maar het aantal gevallen, waarin de politie de maatregel in die periode nam voor het rijden onder invloed van drugs, steeg met een derde van 2.530 tot 3.341. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en zijn voorganger op schriftelijke vragen van Sabien.
  Lees meer
 • 07 februari 2015 - Rechters leggen dagelijks 370 keer verval van het recht tot sturen op

  Rechters spreken dagelijks gemiddeld 370 keer een verval van het recht tot sturen als straf uit. Bijkomend leggen ze iedere dag gemiddeld 45 keer een medisch en psychologisch onderzoek op als voorwaarde om het rijbewijs terug te krijgen. Dat leidt Sabien af uit antwoorden van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op schriftelijke vragen hierover.
  Lees meer